Belgoprocess

Na de zeebeving en tsunami van 11 maart 2011 bij de kerncentrale van Fukushima/Daichi (Japan) besloot de Europese Raad om alle kerncentrales op ons continent onder de loep te nemen. België ging verder: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom gaf opdracht om ook een stresstest uit te voeren bij alle nucleaire inrichtingen klasse 1. In samenwerking met Bonsai & Co verzorgden wij de vormgeving van het stresstestrapport van Belgoprocess N.V.

WIJ GEVEN OOK HELDER VORM AAN JAARVERSLAGEN, PRESENTATIES EN RAPPORTEN
Neem contact met ons op: info@ehbontwerp.be.