De Italiaanse Futuristen wilden een radicale breuk met het verleden, ze hadden geen oog meer voor de fraaie kunstwerken en monumenten van Europa’s roemrijke verleden. Ze bewonderden raceauto’s, treinen, fabrieksschoorstenen, … Ze verheerlijkten oorlog. Deze visie gebruikten wij om de cover vorm te geven van de vertaling van de Futuristische Manifesten van F.T. Marinetti. Deze vertaling door Thomas Crombez is uitgegeven door letterwerk.